1. ผู้ใช้งานจะต้องเคยใช้โปรแกรม JHCIS และมีรหัสผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่าน มีความสนใจโปรแกรมเยี่ยมบ้าน FFC 4.0 เพื่อนำไปใช้เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่ม NCD, ผู้สูงอายุ ที่บ้าน (ทำงานเชิงรุก)

  2. โหลดแอปฯ มือถือ (รองรับเฉพาะมือถือ Android เท่านั้น) โดยไปที่ Google Play Store พิมพ์คำค้นหา FFC และทำการติดตั้ง (แอปฯ ต้องการใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถทำงาน Off-line ได้)

  3. โหลดโปรแกรม FFC Airsync ฟรี ได้ที่ https://download.ffc.in.th/

  4. ติดตั้งโปรแกรม FFC Airsync ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS(1 รพ.สต. ติดตั้งได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ก่อนติดตั้ง ให้คลิกขวา Run as Administator ก่อนเสมอ) รอจนกว่าโปรแกรมจะทำการซิงค์ข้อมูลสำหรับใช้งาน ขึ้นสู่ระบบคลาวน์สำเร็จ

  5. เปิดแอปฯ FFC บนมือถือ ทำการ ค้นหาชื่อ รพ.สต. ของท่าน และทำการกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (ไม่อนุญาติ ใช้รหัสผู้ใช้งานที่ไม่ปลอดภัยเช่น adm) ระบบจะกรอกรหัส OTP ที่สร้างจากโปรแกรม FFC Airsync บนคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันการใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรม JHICS ต่อไป (ทำเพียงครั้งเดียว เมื่อใช้งานครั้งแรก)

  6. สามารถใช้งานแอปฯ FFC ในการปักหมุดพิกัดบ้าน พร้อมดูข้อมูลชุมชน ประวัติผู้ป่วย มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ พร้อม ระบบ Smart Search ช่วยค้นหากลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย เช่น NCD, ติดบ้าน, ติดเตียงฯ และสามารถบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านได้ พร้อมส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล JHCIS ผ่านระบบคลาวน์ได้ทันที ไม่ต้องมาคีย์ย้อนหลังอีกต่อไป สะดวก ง่าย ปลอดภัย ทันสมัยในยุคไทยแลนด์ 4.0