Family Folder Collector (FFC)

FFC.com

About ?

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Family Folder Collector) หรือเราเรียกสั้นๆว่า FFC โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ รพ.สต.นำไปใช้ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ คัดกรองโรค สำรวจประชากร พิกัดบ้าน สถานที่สำคัญ ในชุมชน ลดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

FFC.com

Direct download link FFC+(.apk) files available on Download page NOW !!!

ปลายเดือน มีนาคม 2562 เตรียมพบกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานโปรแกรม FFC AIrsync แบบไร้สาย สำหรับเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมระบบค้นหากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำ และระบบวิเคราะห์ภาวะสุขภาพรายบุคคล

FFC.com

User?

ผู้ใช้แอพฯ FFC นี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานอยู่ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ที่ใช้งานโปรแกรม JHCIS อยู่เท่านั้น

Features

คุณสมบัติ

ข่าวสารและกิจกรรม

FFC.com

CAT สานฝัน นวัตกรรมสานฝัน ตอนโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เราเรียกส้ันๆ ว่า FFC เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

FFC.com

FFC Plus บนแท็บเลต จับไอทีสร้างสุขภาพในชุมชน

FFC นี้จะเป็นโปรแกรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำติดตัวลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลทำแฟ้มอนามัยครอบครัวสำหรับวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาให้คนในชุมชน

FFC.com

Family Folder Collector ฐานข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะ

โปรแกรม FFC เหมาะกับผู้ใช้ในระดับบุคคล จะมีประโยชน์มากสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน

เรามาทำความรู้จัก FFC เพิ่มจากคลิปวีดีโอนี้...

ติดต่อเรา


 

ที่อยู่

ทีมวิจัยข้อมูลเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (HII)

ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวก (A-MED)

112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2513, 2529