โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus)


ที่มา: สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

การใช้งานเทคโนโลยีในพื้นที่สาธารณสุขห่างไกล ด้วยอุปกรณ์พกพา โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus) ผลงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางรายการทันเทค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

Back to blog