Family Folder Collector แอพบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย


ที่มา: it24hrs

2014-06-07-FFC Plus

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC ) จัดสาธิตการใช้แอพบันทึกสุขภาพครอบครัว FFC Plus ด้วยแท็บเล็ต Android สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์เพื่อตอบสนองงานด้านสาธารณสุขชุมชน ในเรื่องการบันทึกข้อมูลบริการชุมชนนอกสถานที่ ซึ่งสามารถป้องกัน เฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

2014-06-07-FFC Plus

โฉมหน้าทีมพัฒนาแอพ Family Folder Collector (FFC ) นำทีมโดย นายวัชรากร หนูทอง นักวิจัย NECTEC (คนขวามือสุด)

โดยโปรแกรมบันทึกสุขภาพครอบครัวบนแท็บเล็ต Android นี้ เริ่มใช้งานจริงเมื่อปี 2554 เพื่อทดแทนการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มอนามัยครอบครัวแบบเก่า ที่เป็นเล่มรูปแบบกระดาษ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคคือ เสียพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนยุ่งยาก จากการจดลงกระดาษแล้วต้องมาพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อีกที

2014-06-07-FFC Plus

สำหรับแอพ FFC Plus โปรแกรมบันทึกสุขภาพครอบครัว นี้ ได้พัฒนาแอพบนแท็บเล็ต Android ซึ่งแอพนี้สามารถดาวน์โหลดใช้ฟรีผ่านทาง Play Store ซึ่งแอพ FFC Plus นี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมสำหรับโปรแกรม JHCIS โดยผู้ใช้แอพ FFC Plus นี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณะสุขที่ทำงานอยู่ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ที่ใช้งานโปรแกรม JHCIS อยู่เท่านั้น

2014-06-07-FFC Plus

ผลที่ได้คือ เจ้าหน้าที่แพทย์สามารถพกพาแท็บเล็ตแทน สมุดบันทึก ในการกรอกบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเช่น พิกัดของบ้านผู้ป่วย ได้ภาพถ่ายของผู้ป่วย แถมสามารถรู้ประวัติคนไข้ของผู้ป่วยในแต่ละบ้าน

2014-06-07-FFC Plus

FFC Plus เป็นระบบเสริม (Plugin)ของ JHCIS ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข ใช้มาหลายปีแล้ว และใช้กันทั่งประเทศอยู่ ซึ่ง FFC Plus ช่วยในการส่งรายงานให้กระทรวงสาธารณสุข ส่งรายงานให้กับกองทุนในการเบิกจ่าย ซึ่งจะไม่มีการกรอกซ้ำซ้อนเลย ลดภาระของเจ้าหน้าที่ด้วย

2014-06-07-FFC Plus

ทีมงานได้ไปดู ทีมสาธารณสุข ไปเก็บข้อมูลสุขภาพที่ชุมชนตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตำบลขนาดกลาง มีจำนวน 2,000 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 7,000 กว่าคน โดยชุมชนนี้มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะใช้บริการในโรงพยาบาลสารภีมากกว่าใช้บริการจากศูนย์สุขภาพชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชน ต้องใช้วิธีเชิงรุกด้วย การเดินเข้าเยี่ยมสมาขิกในชุมชน และใช้ แอพ FFC Plus บนแท็บเล็ตในการกรอกบันทึกข้อมูลสุขภาพ มีการสักถามผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการสุขภาพภายในบ้าน พร้อมกับตรวจสุขภาพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือแพทย์ เสร็จแล้วทำการถ่ายรูปผู้อาศัยในบ้าน แล้วบันทึกผลการตรวจลงแอพ FFC Plus ด้วยแท็บเล็ต Android ซึ่งทันสมัยกว่า และรวดเร็วกว่าในอดีตที่ต้องบันทึกลงบนสมุดอนามัยครอบครัว แถมแผนที่ได้เห็นแบบแผนที่จริงด้วย จากอดีตที่ไม่มีแผนที่ให้ดู ต้องใช้วิธีการนับก้าว

โดย FFC Plus 2.0 นี้ สามารถใช้งานแผนที่ google maps ทั้งแบบ online และ offline , ระบุสถานที่สำคัญใหม่ที่น่าสนใจ , สามารถค้นหาด้วยชื่อบุคคล หมายเลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ได้

2014-06-07-FFC Plus

ในตัวอย่างนี้เป็นแผนที่แสดง บ้านภายในชุมชน โดยบ้านสีแดง เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนบ้านสีเขียวคือปกติ ถ้าเข้าไปในบ้านจะแสดงเป็นข้อมูลภายในบ้านว่ามีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้

2014-06-07-FFC Plus

และแอพนี้สามารถแสดงผังเครือญาติ ภายในบ้านได้ทันทีด้วย ดูประวัติย้อนหลังของผู้ป่วย รายงานกิจกรรมของผู้ป่วยว่าทำอะไรบ้าง เพื่อแอพช่วยวินิจฉัยโรคได้ด้วย ดูค่าน้ำตาลภายในเลือด เคยรับยาอะไรบ้าง

2014-06-07-FFC Plus

และที่สำคัญสามารถรายงานพิกัดพื้นที่โรคระบาด โดยจะแสดงรัศมีวงกลม ว่าพื้นที่บ้านนี้มีโรคระบาด เพื่อกักกันพื้นที่ไม่ให้โรคระบาดนี้กระจายไปสู่บ้านอื่นๆ เพื่อสะดวกในการดูแล+ เฝ้าระวัง ได้ด้วย

2014-06-07-FFC Plus

ซึ่งแอพ FFC Plus นี้ใช้งานได้ฟรี สามารถอำนวยความสะดวกให้กับให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในการบันทึกสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วย โดยเฉพาะคนชรา ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางไปพบที่โรงพยาบาล ก็สามารถได้รับบริการจากหน่วยแพทย์ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเจ้าหน้าที่แพทย์ที่อยากใช้งานแอพนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อมาดูวิธีการใช้งานต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.ffc.in.th

Back to blog