ข่าวสารและกิจกรรม

FFC.com

CAT สานฝัน นวัตกรรมสานฝัน ตอนโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว

2016-02-08 00:00:00 +0000

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เราเรียกส้ันๆ ว่า FFC เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

FFC.com

FFC Plus บนแท็บเลต จับไอทีสร้างสุขภาพในชุมชน

2014-06-07 00:00:00 +0000

FFC นี้จะเป็นโปรแกรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำติดตัวลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลทำแฟ้มอนามัยครอบครัวสำหรับวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาให้คนในชุมชน

FFC.com

Family Folder Collector ฐานข้อมูลสุขภาพอัจฉริยะ

2014-05-29 00:00:00 +0000

โปรแกรม FFC เหมาะกับผู้ใช้ในระดับบุคคล จะมีประโยชน์มากสำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน

FFC.com

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus)

2014-05-27 00:00:00 +0000

การใช้งานเทคโนโลยีในพื้นที่สาธารณสุขห่างไกล ด้วยอุปกรณ์พกพา โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus)

FFC.com

Family Folder Collector แอพบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย

2014-05-21 00:00:00 +0000

พัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา FFC สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ

FFC.com

ffc ตัวช่วยสถานีอนามัยเก็บข้อมูลสุขภาพได้แม่นยำ

2012-01-26 00:00:00 +0000

พัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา FFC สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ

FFC.com

Community public health goes online

2011-08-02 00:00:00 +0000

The FFC program greatly helps public health officials collect and analyse information about member patients of each household faster, more efficiently, and accurately.

FFC.com

เนคเทคส่งไอทีลดภาระงานอสม.

2011-07-27 00:00:00 +0000

เนคเทคส่งมอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา ให้ก.สาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลสุขภาพปชช.ระดับชุมชน

FFC.com

โปรแกรมผู้ช่วยแพทย์เก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน

2011-02-13 00:00:00 +0000

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)พัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลสุขภาพครัวเรือนติดตั้งใช้งานบนซัมซุง กาแลคซี่ แท็บ สนับสนุนภารกิจแพทย์และเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลชุมชนเฝ้าระวังโรคระบาด