Family Folder Collector แอพบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย

                                  alt  text

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
( NECTEC ) จัดสาธิตการใช้แอพบันทึกสุขภาพครอบครัว FFC Plus ด้วยแท็บเล็ต Android สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์เพื่อตอบสนองงานด้านสาธารณสุขชุมชน ในเรื่องการบันทึกข้อมูลบริการชุมชนนอกสถานที่ ซึ่งสามารถป้องกัน เฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยโปรแกรมบันทึกสุขภาพครอบครัวบนแท็บเล็ต Android นี้ เริ่มใช้งานจริงเมื่อปี 2554 เพื่อทดแทนการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มอนามัยครอบครัวแบบเก่า
ที่เป็นเล่มรูปแบบกระดาษ ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคคือ เสียพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล และการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนยุ่งยาก
จากการจดลงกระดาษแล้วต้องมาพิมพ์บนคอมพิวเตอร์อีกที สำหรับแอพ FFC Plus โปรแกรมบันทึกสุขภาพครอบครัว นี้ ได้พัฒนาแอพบนแท็บเล็ต Android

                                  alt text

ซึ่งแอพนี้สามารถดาวน์โหลดใช้ฟรีผ่านทาง Play Store ซึ่งแอพ FFC Plus นี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมสำหรับโปรแกรม JHCIS โดยผู้ใช้แอพ FFC Plus นี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณะสุขที่ทำงานอยู่ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ที่ใช้งานโปรแกรม JHCIS อยู่เท่านั้น
                                  alt text

ผลที่ได้คือ เจ้าหน้าที่แพทย์สามารถพกพาแท็บเล็ตแทน สมุดบันทึก ในการกรอกบันทึกข้อมูล การค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเช่น
พิกัดของบ้านผู้ป่วย ได้ภาพถ่ายของผู้ป่วย แถมสามารถรู้ประวัติคนไข้ของผู้ป่วยในแต่ละบ้าน
                                  alt text

FFC Plus เป็นระบบเสริม (Plugin)ของ JHCIS ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข ใช้มาหลายปีแล้ว และใช้กันทั่งประเทศอยู่ ซึ่ง FFC Plus ช่วยในการส่งรายงานให้กระทรวงสาธารณสุข ส่งรายงานให้กับกองทุนในการเบิกจ่าย ซึ่งจะไม่มีการกรอกซ้ำซ้อนเลย ลดภาระของเจ้าหน้าที่ด้วย ทีมงานได้ไปดู ทีมสาธารณสุข ไปเก็บข้อมูลสุขภาพที่ชุมชนตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตำบลขนาดกลาง มีจำนวน 2,000 หลังคาเรือน มีประชากรประมาณ 7,000 กว่าคน โดยชุมชนนี้มีผู้สูงอายุอยู่จำนวนมาก และส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะใช้บริการในโรงพยาบาลสารภีมากกว่าใช้บริการจากศูนย์สุขภาพชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชน ต้องใช้วิธีเชิงรุกด้วย การเดินเข้าเยี่ยมสมาขิกในชุมชน และใช้ แอพ FFC Plus บนแท็บเล็ตในการกรอกบันทึกข้อมูลสุขภาพ มีการสักถามผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการสุขภาพภายในบ้าน พร้อมกับตรวจสุขภาพผู้ป่วยด้วยเครื่องมือแพทย์ เสร็จแล้วทำการถ่ายรูปผู้อาศัยในบ้าน แล้วบันทึกผลการตรวจลงแอพ FFC Plus ด้วยแท็บเล็ต Android ซึ่งทันสมัยกว่า และรวดเร็วกว่าในอดีตที่ต้องบันทึกลงบนสมุดอนามัยครอบครัว แถมแผนที่ได้เห็นแบบแผนที่จริงด้วย จากอดีตที่ไม่มีแผนที่ให้ดู ต้องใช้วิธีการนับก้าว โดย FFC Plus 2.0 นี้ สามารถใช้งานแผนที่ google maps ทั้งแบบ online และ offline , ระบุสถานที่สำคัญใหม่ที่น่าสนใจ , สามารถค้นหาด้วยชื่อบุคคล หมายเลขบัตรประชาชน บ้านเลขที่ ได้
                                  alt text

ในตัวอย่างนี้เป็นแผนที่แสดง บ้านภายในชุมชน โดยบ้านสีแดง เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ส่วนบ้านสีเขียวคือปกติ ถ้าเข้าไปในบ้านจะแสดงเป็นข้อมูลภายในบ้านว่ามีใครอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้

                                  alt text

และแอพนี้สามารถแสดงผังเครือญาติ ภายในบ้านได้ทันทีด้วย ดูประวัติย้อนหลังของผู้ป่วย รายงานกิจกรรมของผู้ป่วยว่าทำอะไรบ้าง
เพื่อแอพช่วยวินิจฉัยโรคได้ด้วย ดูค่าน้ำตาลภายในเลือด เคยรับยาอะไรบ้าง
                                  alt text

และที่สำคัญสามารถรายงานพิกัดพื้นที่โรคระบาด โดยจะแสดงรัศมีวงกลม ว่าพื้นที่บ้านนี้มีโรคระบาด
เพื่อกักกันพื้นที่ไม่ให้โรคระบาดนี้กระจายไปสู่บ้านอื่นๆ เพื่อสะดวกในการดูแล+ เฝ้าระวัง ได้ด้วย
                                  alt text

ซึ่งแอพ FFC Plus นี้ใช้งานได้ฟรี พัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา FFC สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ
ที่มา