โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus)

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2014 การใช้งานเทคโนโลยีในพื้นที่สาธารณสุขห่างไกล ด้วยอุปกรณ์พกพา
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC Plus)
ผลงานวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทางรายการทันเทค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS