คำถามที่พบบ่อย???

โปรแกรม Family Folder Collector คืออะไร?
ตอบ:โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว หรือเราเรียกสั้นๆ ว่า FFC (เอฟเอฟซี) เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Google Android 2.2 บนเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ต โดยโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยของครอบครัว ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไปใช้งานนอกสถานที่แทนแฟ้มกระดาษ
โปรแกรม FFC นี้ใครเป็นผู้ใช้?
ตอบ: ผู้ใช้แอพ FFC Plus นี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณะสุขที่ทำงานอยู่ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ที่ใช้งานโปรแกรม JHCIS อยู่เท่านั้น
เครื่องอะไรใช้งานได้บ้าง?
ตอบ: ระบบปฏิบัติการ Google Android 2.2 บนเครื่องมือถือหรือแท็บเล็ต ขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ระดับความละเอียดหน้าจอแบบ WSVGA(1024x600 pixels) เช่น WellCoM A800, Samsung Galaxy Tab ได้ หรือ รองรับการทำงานบนมือถือขนาดเล็ก ระดับความละเอียดหน้าจอแบบ WVGA(800x480 pixels) เช่น Samsung Galaxy S, Samsung Nexus ได้
มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรมหรือไม่
ตอบ: ฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร
ตอบ: วิธีการติดตั้งโปรแกรม FFC